Vår affärsidé baseras på tron att ett mindre företag skapar gynnsammare förutsättningar för en bättre kundkontakt och ett kvalitetsmässigare utfört arbete.

Vi ser gärna Cretendor AB som ett alternativ till de större företagen. Vi sätter alltid kunden i första rummet och kan med flera bilar cirkulerande i Stockholm erbjuda snabb och personlig service.


Cretendor AB är självklart ett miljömedvetet företag som utför arbete och service med hänsyn till natur och miljö.