Vi har genom 35 år i branschen samlat på oss bred kompetens inom byggnation i alla dess former.

Vi åtar oss ny- om - och tillbyggnation.

Vi kan, om så önskas, genomföra totalentreprenad för alla typer av byggnationer där vi samarbetar med samtliga inblandade från arkitekt via hantverkare till myndigheter.

Vi vill naturligtvis genomföra alla projekt till största belåtenhet.

Under pågående projekt har vi ständig kontroll och avrapporterar fortlöpande till kund.

Under ett projekts genomförande har vi ett flertal avstämningspunkter där vi tillsammans med kunden sätter oss ner för att gå igenom arbetet.

Innehar F-skattesedel